Mention104634

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Meidän tulisi varoa tekemästä älystä jumalaamme; sillä on totta kai voimakkaat lihakset, mutta ei lainkaan luonnetta. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sitaatteja (fi)
Property Object

Triples where Mention104634 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation97839 qkg:hasMention
Subject Property