Mention109609

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Ha nem fizikus lennék, akkor valószinűleg zenész lennék. Gyakran gondolkozom zenében. Ábrándjaimat a zenében élem. Zenében kifejezve látom az életem... Tudom, hogy a legtöbb örömöt az életemben a hegedűmből csalom elő. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context53721
Property Object

Triples where Mention109609 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation102544 qkg:hasMention
Subject Property