Mention109810

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Et voi valmistautua sotaan ja estää sitä samaan aikaan. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sitaatteja (fi)
Property Object

Triples where Mention109810 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation102725 qkg:hasMention
Subject Property