Mention1115

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text To je lestvica o sorazmerjih, ki naredi slabo teĹžavno in dobro lahko . (o zlatem rezu v pusmu Le Corbusieru, 1946; v: Modulor, 1953. (sl)
so:isPartOf https://sl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Navedki (sl)
Property Object

Triples where Mention1115 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation1082 qkg:hasMention
Subject Property