Mention123424

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Jest dla mnie zaiste zagadką, dlaczego ludzie traktują swą pracę tak piekielnie poważnie. Dla kogo? Dla siebie? Przecież wkrótce nas tu nie będzie. Dla rodziny? Dla potomności? Nie. Zatem zagadka pozostaje zagadką. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context60228
Property Object

Triples where Mention123424 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation115445 qkg:hasMention
Subject Property