Mention125273

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Ordet Gud er for meg intet mer enn et uttrykk og et produkt av menneskelige svakheter, bibelen er en samling hederlige, men likevel primitive legender som er ganske barnslige. Ingen tolkning, uansett hvor subtil den er, kan forandre dette for meg. (no)
so:isPartOf https://no.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Religion (no)
Property Object

Triples where Mention125273 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation117202 qkg:hasMention
Subject Property