Mention125275

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Słowo „Bóg” jest dla mnie niczym więcej niż wyrazem i wytworem ludzkiej słabości, a Biblia zbiorem dostojnych, ale jednak prymitywnych, legend, które są ponadto dość dziecinne. Żadna interpretacja, niezależnie od tego, jak subtelna, nie może tego zmienić. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context61110
Property Object

Triples where Mention125275 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation117202 qkg:hasMention
Subject Property