Mention125279

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Sana Jumala ei ole minulle mitään muuta kuin inhimillisen heikkouden ilmaisu ja tuote; Raamattu on kokoelma kunniallisia, mutta silti alkukantaisia legendoja, jotka ovat melko lapsellisia. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Uskonnosta (fi)
so:description Sitaatteja (fi)
qkg:hasContext qkg:Context61111
Property Object

Triples where Mention125279 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation117202 qkg:hasMention
Subject Property