Mention125280

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Minulle juutalainen uskonto, kuten kaikki muutkin uskonnot, on lapsellisten taikauskojen ruumiillistuma. Edes hienostuneet tulkinnat eivät voi tätä muuttaa. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Uskonnosta (fi)
so:description Sitaatteja (fi)
qkg:hasContext qkg:Context61112
Property Object

Triples where Mention125280 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation117202 qkg:hasMention
Subject Property