Mention125284

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Tanrı sözcüğü benim için insan zaaflarının bir ifadesi ve ürünü olmanın ötesinde bir anlam ifade etmiyor. Kutsal Kitap saygı duyduğum, ancak yine de ilkel ve bir hayli çocuksu bulduğum bir söylenceler topluluğu. Hiçbir yorum, ne denli incelikli olursa olsun, bu görüşümü değiştiremez. En incelikli yorumlamalar birbirlerinden oldukça farklılar ve bunların özgün metinle hemen hemen hiçbir ilgisi yok. Bana göre Yahudilik, öteki tüm dinler gibi, en çocuksu boş inançların nesneleştirilmesidir ve üyesi olmaktan mutluluk duyduğum, düşünce yapısına son derece yakın olduğum Yahudi halkı da benim için öteki insanlardan farklı bir niteliğe sahip değildir... Bu insanlarda ‘seçilmiş’ olduklarını gösteren hiçbir şey görmüyorum. (tr)
so:isPartOf https://tr.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sözleri (tr)
qkg:hasContext qkg:Context61116
qkg:hasContext qkg:Context61115
Property Object

Triples where Mention125284 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation117202 qkg:hasMention
Subject Property