Mention127844

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Korunkat megkülönböztetik a csodálatos eredmények a tudományos megértés területein és ezen területeken a technika alkalmazása. Ki ne örülne ennek? De ne feledjük, hogy az emberi tudás és a szakértelem egymagában nem képes az emberiséget egy boldog és méltóságteljes életre vezetni. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context62646
Property Object

Triples where Mention127844 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation119596 qkg:hasMention
Subject Property