Mention130143

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Fizikalni pojmi so proste stvaritve človeškega duha in niso, kakorkoli že to zveni, enolično določeni z zunanjim svetom. (sl)
so:isPartOf https://sl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Navedki (sl)
Property Object

Triples where Mention130143 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation121703 qkg:hasMention
Subject Property