Mention13325

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Mida kaugemale liigub inimkonna vaimne evolutsioon, seda ilmsemana tundub mulle, et tee tõelise religioossuse juurde ei lähe mitte eluhirmu, surmahirmu või pimeduse usu kaudu, vaid läbi püüdluse ratsionaalse teadmise poole. (et)
so:isPartOf https://et.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Allikata tsitaadid (et)
Property Object

Triples where Mention13325 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation12446 qkg:hasMention
Subject Property