Mention135571

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Dokončni cilj vsake teorije je, da naredi neodpravljive osnovne elemente tako preproste in tako maloštevilne, kot je to le mogoče, ne da bi s tem žrtvovala ustreznost opisa kateregakoli izkustvenega podatka. (sl)
so:isPartOf https://sl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Navedki (sl)
qkg:hasContext qkg:Context66395
Property Object

Triples where Mention135571 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation126862 qkg:hasMention
Subject Property