Mention137482

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nem csak egy egyszerű pacifista vagyok, hanem egy harcos pacifista. Hajlandó vagyok harcolni a békéért. Semmi nem vet véget a háborúnak, hacsak nem maguk az emberek tagadják meg a hadba vonulást. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context67300
Property Object

Triples where Mention137482 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation128683 qkg:hasMention
Subject Property