Mention13875

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Někdy se ptám sám sebe, jak se mohlo stát, že právě já jsem vymyslel teorii relativity. Důvod je myslím v tom, že normální mládenec se nikdy nezatěžuje přemýšlením o problémech prostoru a času. Na takové věci si udělal názor už jako dítě. Můj intelektuální vývoj byl však zpožděný, což způsobilo, že jsem se začal trápit prostorem a časem, až když jsem dospíval. (cs)
so:isPartOf https://cs.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Výroky (cs)
so:description O poznání (cs)
Property Object

Triples where Mention13875 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation12968 qkg:hasMention
Subject Property