Mention138983

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Kedves Utókor, ha nem lettetek igazságosabbak, békeszeretőbbek és általában véve értelmesebbek, mint amilyenek mi vagyunk - no, akkor vigyen el benneteket az ördög. Ezzel a jókívánsággal maradok tisztelettel: Albert Einstein. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context68074
Property Object

Triples where Mention138983 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation130136 qkg:hasMention
Subject Property