Mention140769

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Irudimena ezagutza baino garrantzitsuagoa da. Ezagutza mugatua da, irudimenak mundua inguratzen du. (id)
so:isPartOf https://eu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Esanak (eu)
Property Object

Triples where Mention140769 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation131828 qkg:hasMention
Subject Property