Mention141888

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Savo vaizduotėje aš galiu piešti kaip dailininkas. Vaizduotė svarbiau už žinias. Žinios ribotos. Vaizduotė apima visą pasaulį. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention141888 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation132894 qkg:hasMention
Subject Property