Mention142835

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
Property Object

Triples where Mention142835 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation133808 qkg:hasMention
Subject Property