Mention144778

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Jeg har verken den naturlige evnen eller erfaringen som kreves for å håndtere mennesker. (da)
so:isPartOf https://no.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Diverse (no)
Property Object

Triples where Mention144778 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation135675 qkg:hasMention
Subject Property