Mention153269

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nasabim - yahudiy, fuqaroligim - shveysariyalik, tashqi koʻrinishim - odamniki, va men faqatgina insonman, hech qaysi davlat yoki millatga bogʻliq emasman. (so)
so:isPartOf https://uz.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Iqtiboslar (uz)
Property Object

Triples where Mention153269 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation143766 qkg:hasMention
Subject Property