Mention15642

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Zawsze dręczyło mnie pytanie, czy to ja jestem szalony, czy wszyscy inni. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention15642 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation14602 qkg:hasMention
Subject Property