Mention161896

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Gizakiaren arazoa ez dago bonba atomikoan, bere bihotzean baizik. (hu)
so:isPartOf https://eu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Esanak (eu)
Property Object

Triples where Mention161896 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation151934 qkg:hasMention
Subject Property