Mention166044

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Rat se sastoji u tome, da se ljudi, mada jedni druge ne poznaju, međusobno ubijaju na zapovijed ljudi koji se vrlo dobro poznaju, a uzajamno se ne ubijaju. (hr)
so:isPartOf https://bs.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention166044 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation155910 qkg:hasMention
Subject Property