Mention170162

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Elgtis protingai žmonių santykiuose yra įmanoma tik jei yra įdėta pastangų suprasti oponento mintis, motyvus ir nuogąstavimus taip pilnai, kad galėtum matyti pasaulį pro jo akis. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention170162 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation159808 qkg:hasMention
Subject Property