Mention191739

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Mokslas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga. Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų, o visokia raida ilgainiui susiduria su naujais, kaskart didesniais sunkumais. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie mokslą (lt)
Property Object

Triples where Mention191739 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation180273 qkg:hasMention
Subject Property