Mention191740

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Teadus ei ole ega hakkagi kunagi olema lõpetatud raamat. Iga tähtis edu toob endaga kaasa uusi küsimusi. Iga areng toob aja jooksul nähtavale üha uusi ja suuremaid raskusi. (et)
so:isPartOf https://et.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Allikata tsitaadid (et)
Property Object

Triples where Mention191740 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation180273 qkg:hasMention
Subject Property