Mention191876

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Valstybė yra sukurta žmogui, o ne žmogus valstybei… Valstybė turėtų būti mūsų tarnu, o ne mes jos vergais. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention191876 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation180403 qkg:hasMention
Subject Property