Mention196785

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Az eljövendő generációk aligha hiszik el, hogy egy ilyen ember, hús-vér formában valaha ezen a földön járt. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context96706
qkg:hasContext qkg:Context96705
Property Object

Triples where Mention196785 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation185061 qkg:hasMention
Subject Property