Mention197272

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text A jóhiszemű emberre hárul az a feladat, hogy környezetében a tiszta emberiességnek ezt a tanát tőle telhetően feléleszteni igyekezzék. Ha ezt becsületesen megkisérli – anélkül, hogy kortársai félretaszítanák vagy megsemmisítenék –, akkor magát a közösséget boldognak mondhatja. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context96938
Property Object

Triples where Mention197272 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation185513 qkg:hasMention
Subject Property