Mention199102

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nem furcsa, hogy én, aki csupa népszerűtlen könyvet írtam, ilyen népszerű fickó lettem? (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
Property Object

Triples where Mention199102 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation187265 qkg:hasMention
Subject Property