Mention200094

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nedidelis būrys žmonių, šiuo metu valdančioji klasė, po savo padu turi mokyklas, žiniasklaidą ir dažniausiai bažnyčią. Tai suteikia galimybę įtakoti bei kontroliuoti daugumos žmonių emocijas. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention200094 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation188214 qkg:hasMention
Subject Property