Mention210648

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text בחיזיון הזה של חיי אנוש מה שנראה לי בעל ערך אמיתי איננו המדינה, אלא היחיד התבוני היצירתי." ~ אמונתי, 1930 (he)
so:isPartOf https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
so:description אינדיבידואליזם (he)
Property Object

Triples where Mention210648 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation198148 qkg:hasMention
Subject Property