Mention2107

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Kendi yarattıklarını cezalandıran ya da ödüllendiren, biz insanlarınkine benzer istekleri olan bir Tanrı'yı benim aklım almaz. Bedeni ile öldükten sonra yaşayabilecek bir insan da düşünemem. Zayıf yürekliler, korku ya da gülünç bir bencillikle bu çeşit düşünceleri beslesinler istedikleri kadar. (tr)
so:isPartOf https://tr.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sözleri (tr)
qkg:hasContext qkg:Context996
Property Object

Triples where Mention2107 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation2031 qkg:hasMention
Subject Property