Mention211199

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text A szervezett vallás az előző háború során elvesztett tekintélyéből visszaszerezhet valamennyit, ha arra szenteli magát, hogy követői energiáját és jóakaratát a növekvő szűklátókörűség ellen mozgósítja. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context103876
Property Object

Triples where Mention211199 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation198671 qkg:hasMention
Subject Property