Mention21426

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Végtelen számú kísérlet sem bizonyíthatja igazamat; egyetlen kísérlet is bizonyíthatja, tévedtem. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context10318
Property Object

Triples where Mention21426 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation20011 qkg:hasMention
Subject Property