Mention21428

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text End ikke alverdens fors√łg kan bevise at jeg har ret; Et enkelt eksperiment kan bevise, at jeg ikke har det. (da)
so:isPartOf https://da.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention21428 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation20011 qkg:hasMention
Subject Property