Mention21429

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Mikään määrä kokeita ei voi osoittaa minun olevan oikeassa; yksi ainoa koe voi osoittaa minun olevan väärässä. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sitaatteja (fi)
Property Object

Triples where Mention21429 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation20011 qkg:hasMention
Subject Property