Mention218819

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Diniy qarashlarim haqida oʻqiganlaringiz albatta yolgʻon, takror va takror qaytariluvchi yolgʻondir. Men shaxsiyatli Xudoga ishonmayman, va buni rad etmaganman, aksincha, aniq-tiniq ifodalaganman. Agar menda diniy deb ataluvchi tuygʻu boʻlsa ham, bu olamning fan hali ochiqlamagan qirralari va tuzilishi oldidagi cheksiz hayratdir. (tr)
so:isPartOf https://uz.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Iqtiboslar (uz)
Property Object

Triples where Mention218819 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation205906 qkg:hasMention
Subject Property