Mention231027

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Biz hamımız dahiyik. Amma siz balığı, ağaca dırmaşmaq qabiliyyətinə görə qiymətləndirsəniz, o, bütün həyatını özünü axmaq hesab edərək keçirəcək. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention231027 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation217500 qkg:hasMention
Subject Property