Mention231028

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Bizim hamımız dahiyik. Ancaq balığı ağaca çıxmaq qabiliyyətinə görə mühakimə etsəniz, o, özünü axmaq hesab edərək bütün həyatını yaşayacaq. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention231028 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation217500 qkg:hasMention
Subject Property