Mention235612

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Trudno powiedzieć, co jest prawdą, ale czasami tak łatwo rozpoznać fałsz. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention235612 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation221860 qkg:hasMention
Subject Property