Mention236714

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Wszystkie wspomnienia są złudne, bo teraźniejszość nadaje im inne barwy. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention236714 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation222911 qkg:hasMention
Subject Property