Mention244831

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Pravo vrednost človeka spoznamo najprej, če preiščemo koliko in v kakšnem smislu se je rešil Jaza. (sl)
so:isPartOf https://sl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Navedki (sl)
Property Object

Triples where Mention244831 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation230592 qkg:hasMention
Subject Property