Mention249109

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Apeluję do wszystkich mężczyzn i wszystkich kobiet, tych znanych i tych mniej znanych, aby ogłosili, że odmawiają odtąd jakiegokolwiek uczestnictwa w wojnie i przygotowaniach do wojny. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context122566
Property Object

Triples where Mention249109 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation234678 qkg:hasMention
Subject Property