Mention253453

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Jest dla mnie czymś odpychającym, gdy subtelna inteligencja idzie w parze z przykrym charakterem. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context124716
Property Object

Triples where Mention253453 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation238795 qkg:hasMention
Subject Property