Mention253535

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text A természet minden igaz kutatója vallásos tiszteletet érez, mert nem tudja elképzelni, hogy ő az első, aki kigondolta a rendkívül törékeny szálakat, amelyek észleléséhez kötődnek. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
Property Object

Triples where Mention253535 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation238872 qkg:hasMention
Subject Property