Mention266393

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Hiszem, hogy korunk politikusai között Gandhi világnézete a legfelvilágosultabb. Törekednünk kell arra, hogy az ő szellemében cselekedjünk: ne használjunk erőszakot, amikor ügyünkért harcolunk, és tartózkodjunk a részvételtől olyasmiben, amit rossznak tartunk. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context131144
qkg:hasContext qkg:Context131143
Property Object

Triples where Mention266393 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation251110 qkg:hasMention
Subject Property