Mention27240

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Labiausiai nesuvokiama pasaulyje yra tai, kad tas pasaulis yra suvokiamas. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention27240 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation25463 qkg:hasMention
Subject Property